Home JAK DZIAŁA AQUARION

Filtr Aquarion wytwarza wodę jonizowaną w wyniku wielostopniowej filtracji, odchlorowania i elektrolizy wody z kranu. Przekształcając do wody alkalicznej i kwaśnej.

W Niemczech woda o zmienionym pH: kwaśnym/alkalicznym jest nazywana woda diamentowa/srebrna) Odczyn pH naszego organizmu powinien być lekko zasadowy, dlatego picie alkalicznej wody jonizowanej korzystnie wpływa na stan rezerw wodnych organizmu, co poprawia   jakość życia i zdrowia.
Do eliminacji mikroorganizmów, obecnych w zwykłej wodzie pitnej, niezbędne są odpowiednie filtry. Aquarion to filtr i jonizator wody w jednym. Większość tradycyjnych filtrów wodnych może eliminować z wody tylko większe cząstki.
Urządzenie do oczyszczania i jonizacji wody posiada filtr o średnicy 0,01 mikrona, a ponadto zaspokaja również popyt na elektrony/protony. Aparat jest wyposażony w system automatycznego oczyszczania elektrod.

 

Rozkład wody zachodzi w komorze wodnej pomiędzy dwoma tytanowo-platynowymi elektrodami, dodatnia i ujemna, anoda i katoda. Platyna została zastosowana ze względu na odporność na korozję. Elektrody są oddzielone specjalnymi membranami. Podobnie jak w procesach zachodzących w naturze, w urządzeniu przeciwne ładunki wzajemnie przyciągają się: do ujemnie naładowanej elektrody wędrują substancje o ładunku dodatnim, podczas gdy do dodatnio naładowanej elektrody podążają substancje naładowane ujemnie. Ujemna elektroda gromadzi wapń, sód, potas i magnez, które są również najważniejszymi zasadowymi składnikami alkalizującej żywności.


Pierwsze badania dotyczące procesu jonizacji wody rozpoczęto około 50 lat temu w Japonii i wciąż są one kontynuowane. Po zaobserwowaniu pozytywnych zmian, zarówno u roślin jak i u zwierząt, rozpoczęto stosowanie wody jonizowanej w celach konsumpcyjnych.

W przebiegu jonizacji wody wytwarzana jest woda alkaliczna (zasadowa) i kwaśna. Cząsteczki wody kwaśnej będą miały 1 atom tlenu i 3 atomy wodoru (H3O+). Dla wody pozostającej po stronie alkalicznej pozostanie 1 atom tlenu i 1 atom wodoru (OH-) . Tlen pozostający po stronie alkalicznej wiąże tylko 1 atom wodoru i będzie miał 1 wolny ładunek (-). Jest więc w stanie wiązać i unieszkodliwiać wolne rodniki (posiadające niedobór ładunku) w organizmie. Kwaśna woda jonizowana nie nadaje się do spożycia, ponieważ w przebiegu procesu jonizacji wody ujemnie naładowane substancje są osadzane na dodatniej elektrodzie (tj. po stronie kwaśnej); chlor, azot, jony azotanowe.