Home ELEMENTY URZĄDZENIA AQUARION

System elektrod tytanowo-platynowych

Najdroższa część urządzenia. Urządzenie posiada 5 elektrod. Warstwa platynowa czyni jonizacje maksymalnie higieniczną, podczas gdy warstwa tytanowa gwarantuje niezwykle długi okres żywotności (20 lat).

System automatycznego oczyszczania elektrod

Urządzenie posiada opatentowany system automatycznego oczyszczania elektrod, dzięki któremu możemy otrzymywać wodę alkaliczną lub kwaśną, nawet gdy w tle stale są oczyszczane elektrody.

Mikrokomputer

Urządzenie Aquarion jest kontrolowane przez mikrokomputer, który reguluje i kieruje procesem wytwarzania wody jonizowanej. Ustala wartość pH, ciśnienie wody; posiada wbudowany własny system diagnostyczny. Można go włączyć przez proste naciśnięcie przycisku. W przypadku skoków napięcia prądu, zwarcia lub jeśli w wodzie są obecne jakieś niebezpieczne zanieczyszczenia przemysłowe (np. rtęć), komputer automatycznie wyłączy urządzenie.

Wielostopniowy filtr

Wkład filtra o średnicy 0,01 mikrona nie tylko doskonale filtruje wodę, ale również dodatkowo ja uaktywnia dzięki korzystnym właściwościom turmalinu. Turmalin jest unikalnym półszlachetnym kamieniem, który wytwarza napięcie elektryczne (0.06 mA) i uwalnia dalekie promieniowanie podczerwone. W naturalny sposób jonizuje wodę, tak więc już w fazie oczyszczania wody, jak ,,superdoładowacz", wzbogaca ją w jony, zwiększając skuteczność jonizatora w tym zakresie. Do pozostałych faz filtra podstawowego zaliczamy filtr włóknikowy oraz granulowany węgiel aktywowany, które dodatkowo zwiększają czystość wody poprzez usuwanie zapachów i toksyn. Węgiel aktywowany jest nasycony srebrem w celu zahamowania rozwoju bakterii w czasie, gdy jonizator nie pracuje. Wkład filtra można łatwo wymienić.

Cyfrowy wyświetlacz

Cyfrowy, łatwy do odczytu wskaźnik pozwala na przybliżoną ocenę czasu wymiany fil¬tra. Kolor tła oświetlenia zmienia się w zależności od trybu obsługi. Urządzenie ,,pamięta" pH ostatnio używanej wody i podczas ponownego uruchomienia będzie wytwarzać te same parametry. Na wyświetlaczu wskaźnik  czytnika pH zaświeci się na niebiesko - jeśli wytwarzamy wodę alkaliczna lub na pomarańczowo - jeśli urządzenie wytwarza roztwór kwaśny.

Podsumowanie

Filtr Aquarion CaliVita oczyszczający i jonizujący  wodę to urządzenie, które wytwarza całkowicie bezpieczną, jonizowaną wodę pitną. Z jego pomocą  możemy  nie  tylko  oczyścić wodę (zanieczyszczoną przez środki chemiczne/chlor/mikroorganizmy, itp.), ale także zjonizować ją i wzbogacić w tlen, co również może być korzystne dla naszego zdrowia.